+31 (0)85 250 0244 Info@powerwatt.nl

VERDIENMODELLEN

Batterijen kunnen om verschillende redenen worden ingezet:

  • Geen uitbreiding door afhankelijkheid van het elektriciteitsnet.
  • Niet of beperkt mogen terug leveren aan het net: batterij kan deze energie opslaan voor later gebruik.
  • Balanceren van het net
  • Onbalans in het net
  • EPEX

ENERGIEHANDEL

European Power Exchange

European Power Exchange (EPEX) is een belangrijk platform voor de handel in elektriciteit. Het dient als een stroombeurs waar energieproducenten dagelijks hun overschotten of tekorten aan elektriciteit kunnen verhandelen.

De handelsprijzen worden vastgesteld door middel van een transparante biedladder, die een dag van tevoren om 12:00 uur wordt bepaald. Dit proces zorgt voor een eerlijke en gelijkwaardige verdeling van de elektriciteitsmarkt. Door middel van de biedladder kunnen producenten hun energieaanbod tegen verschillende prijspunten aanbieden, waarna de marktprijs wordt bepaald op basis van vraag en aanbod.

Met een batterij kan u elektriciteit opslaan en wanneer prijzen op het elektriciteitsnet hoog zijn, weer verkopen. Zo maakt u winst aan uw opgebrachte energie door gebruik te maken van uw energie opslag batterij.

ONBALANS

De onbalansmarkt, ook bekend als de energiebeurs, is een belangrijk mechanisme dat is opgezet om de dynamiek tussen vraag en aanbod van energie te beheren. Dit marktmechanisme is ontwikkeld vanwege de fluctuerende aard van energieproductie en -consumptie. Het komt namelijk regelmatig voor dat de vraag naar elektriciteit groter is dan wat er op dat moment beschikbaar is op het elektriciteitsnet.

Wanneer er sprake is van een onevenwicht tussen de vraag naar stroom en de beschikbare energieproductie, heeft dit directe gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk. Het teveel aan vraag kan leiden tot een daling van de frequentie van het netwerk. Dit heeft gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem.

Om dit soort situaties te beheren en de balans in het elektriciteitsnetwerk te handhaven, wordt de onbalansmarkt in het leven geroepen. Dit marktmechanisme stelt energieproducenten en -verbruikers in staat om onderling elektriciteit te verhandelen om het evenwicht te herstellen. Op de energiebeurs kunnen partijen elektriciteit kopen of verkopen om de onbalans tussen vraag en aanbod te corrigeren.

Het functioneren van de onbalansmarkt is van cruciaal belang voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Door de mogelijkheid te bieden om op korte termijn elektriciteit te verhandelen, kunnen vraag en aanbod snel op elkaar worden afgestemd. Dit draagt bij aan het handhaven van een stabiele frequentie op het netwerk en zorgt ervoor dat de elektriciteitsvoorziening betrouwbaar blijft, zelfs in tijden van piekvraag of onverwachte verstoringen.

Kortom, de onbalansmarkt, ook wel de energiebeurs genoemd, is een essentieel onderdeel van het energiebeheer. Het stelt energieproducenten en -verbruikers in staat om elektriciteit te verhandelen en zo het evenwicht tussen vraag en aanbod te handhaven. Door middel van dit marktmechanisme kunnen verstoringen in het elektriciteitsnetwerk worden beperkt, wat bijdraagt aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de energievoorziening.

onbalans prijzen
prijsontwikkelingen

NETBALANCERING

Netbalancering is een essentieel onderdeel van het beheer van het elektriciteitsnet en heeft directe invloed op de frequentie ervan. In Europa wordt een frequentie van 50 Hz gehandhaafd als norm om een betrouwbare stroomvoorziening te waarborgen. Het volledige Europese netwerk moet binnen een bepaald frequentiebereik blijven, met een bandbreedte tussen 49,8 Hz en 50,2 Hz.

Om ervoor te zorgen dat de frequentie binnen deze grenzen blijft, moet er soms vermogen uit het netwerk worden gehaald en op andere momenten juist worden toegevoegd. Hiervoor worden drie markten gebruikt die elk een specifieke rol vervullen in het balanceren van het netwerk. Deze markten zijn:

  1. FCR (Frequency Containment Reserve): FCR is een markt waarop aanbieders van regelvermogen elektriciteit aanbieden om de frequentie van het netwerk te stabiliseren. Dit regelvermogen kan snel worden ingezet om het evenwicht te herstellen wanneer er een afwijking in de frequentie wordt gedetecteerd.
  2. aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve): aFRR is een markt waarop reservevermogen beschikbaar is om de frequentie van het netwerk te corrigeren in geval van onbalans. Dit reservevermogen kan automatisch worden geactiveerd om snel te reageren op veranderingen in vraag en aanbod, en om de frequentie terug te brengen naar het gewenste niveau.
  3. mFRR (manual Frequency Restoration Reserve): mFRR is een markt waarop handmatige aanpassingen van het vermogen plaatsvinden om de frequentie van het netwerk te handhaven. Dit omvat het inschakelen of uitschakelen van specifieke energiebronnen of het veranderen van de energieproductie om het evenwicht te herstellen.

Door het gebruik van deze drie markten wordt een gecoördineerde aanpak mogelijk om de frequentie van het elektriciteitsnetwerk te handhaven. FCR, aFRR en mFRR spelen allemaal een cruciale rol in het garanderen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Ze stellen netbeheerders in staat om snel te reageren op veranderingen in vraag en aanbod, zodat de frequentie binnen het gewenste bereik blijft en er zekerheid is van een constante stroomtoevoer.

Kortom, netbalancering is van vitaal belang om de frequentie van het elektriciteitsnetwerk op het juiste niveau te houden. De drie markten – FCR, aFRR en mFRR – spelen een cruciale rol bij het handhaven van het evenwicht tussen vraag en aanbod, en zorgen ervoor dat het Europese netwerk binnen het gewenste frequentiebereik blijft. Dit draagt bij aan een betrouwbare en continue stroomvoorziening.

verdienmodel energie
× Hoe kan ik je helpen?