+31 (0)85 250 0244 Info@powerwatt.nl

Met meer dan tien jaar ervaring in het verduurzamen van gebouwen heeft POWERWATT zich gespecialiseerd in energieopslag.

Sinds 2019 hebben we geïnvesteerd in kennis en businessmodellen, wat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van ons bedrijf. Momenteel hebben we al meer dan 7 MW aan batterijen geïnstalleerd en zijn we snel aan het groeien. In 2022 hebben we ons team uitgebreid met een verkoopteam in Nieuw-Lekkerland, terwijl onze backoffice in Tilburg gevestigd blijft. We werken landelijk en kijken soms ook over de grenzen heen, met ondersteuning van projecten in Sierra Leone, Ghana en Senegal. Deze projecten hebben niet alleen geleid tot goodwill, maar hebben ook bijgedragen aan de kennis en expertise van onze specialisten.

Bij POWERWATT werken we samen met diverse organisaties op het gebied van verkoop, techniek, energiemanagement en kennisdeling.

We hechten grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, zekerheid, klantvriendelijkheid en een hands-on aanpak. Deze vijf kernwaarden vormen de basis van alles wat we doen bij POWERWATT.

POWERWATT hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Als een toegewijd lid van twee vooraanstaande organisaties, EnergieystorageNL en STIBAT, zijn we verheugd om actief bij te dragen aan de vooruitgang en ontwikkeling van de branche.

EnergieystorageNL fungeert als de overkoepelende organisatie die de belangen van de energieopslagsector vertegenwoordigt. Door deel te nemen aan deze organisatie, dragen we bij aan de collectieve inspanningen om de energieopslagtechnologie te verbeteren en te bevorderen. Dit omvat de ontwikkeling van geavanceerde batterijen en accu’s die cruciaal zijn voor de duurzame energietransitie.

Daarnaast zijn we trots om lid te zijn van STIBAT, een gewaardeerde non-profitorganisatie die een cruciale rol speelt gedurende de gehele levenscyclus van batterijen en accu’s. STIBAT faciliteert de inzameling en verwerking van gebruikte batterijen, waardoor het milieu beschermd wordt tegen schadelijke stoffen en waardevolle materialen worden teruggewonnen voor hergebruik. Door samen te werken met STIBAT, dragen we bij aan een circulaire economie en verminderen we onze ecologische voetafdruk.

Deze partnerschappen met EnergystorageNL en STIBAT weerspiegelen onze inzet om onze maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Als POWERWATT streven we voortdurend naar duurzame oplossingen en innovaties die bijdragen aan een groenere toekomst voor zowel onze klanten als de bredere samenleving. Door middel van gezamenlijke inspanningen met deze organisaties kunnen we de kracht van samenwerking benutten om onze impact op het milieu te minimaliseren en te streven naar een duurzamere en veerkrachtigere planeet voor de komende generaties.

VISIE

Het elektrificeren van Nederland en de bevordering van duurzame energieopwekking hebben geleid tot uitdagingen in ons energielandschap. POWERWATT erkent het belang van energieopslag als een cruciaal onderdeel van deze transitie. Hoewel we ons momenteel nog in de beginfase bevinden, wordt deze markt steeds prominenter en essentiëler. Ons streven is om tegen 2030 de marktleider te zijn in Nederland en een vooraanstaande rol te spelen in de energietransitie om dit doel te bereiken.

Om onze ambitie te verwezenlijken, richten we ons op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve energieopslagoplossingen. We investeren in onderzoek en ontwikkeling om geavanceerde technologieën te creëren die de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van energieopslagsystemen verbeteren. Door nauw samen te werken met overheidsinstanties, energiebedrijven en andere belanghebbenden streven we ernaar om de energietransitie te versnellen en de overgang naar een koolstofarme toekomst te ondersteunen.

POWERWATT streeft ernaar om niet alleen een belangrijke speler te zijn op de Nederlandse markt, maar ook een inspirerend voorbeeld voor andere landen en regio’s die streven naar een duurzamere energievoorziening. Door het leveren van betrouwbare energieopslagoplossingen dragen we bij aan het oplossen van knelpunten in het energielandschap en het bevorderen van een stabiele en flexibele energie-infrastructuur.

Onze inzet gaat verder dan alleen het leveren van technologie. We zijn vastbesloten om bewustwording te creëren en het belang van energieopslag te benadrukken bij het publiek, beleidsmakers en bedrijven. We streven naar samenwerking met diverse belanghebbenden om een bredere acceptatie en implementatie van energieopslagsystemen te bevorderen.

Met een combinatie van technologische innovatie, strategische partnerschappen en een sterke focus op duurzaamheid, is POWERWATT toegewijd aan het leiden van de energietransitie in Nederland en het realiseren van een betrouwbare, veerkrachtige en groene energievoorziening voor de toekomst.

Missie

Bij POWERWATT draait alles om vooroplopen in de markt en het verkennen van nieuwe, soms nog ongekende, businessmodellen. We streven ernaar om de grenzen op te zoeken en te denken in mogelijkheden, in plaats van ons te laten beperken door problemen. Dit is waar POWERWATT in uitblinkt: het omarmen van innovatie en het creëren van kansen.

Wat POWERWATT onderscheidt, is dat we niet alleen opereren, maar ook nauw samenwerken met diverse partijen die essentieel zijn om onze doelen te bereiken. We begrijpen dat het succesvol navigeren door de snel evoluerende markt vereist dat we samenwerken met experts, technologische pioniers en andere belanghebbenden. Door deze samenwerkingsverbanden aan te gaan, kunnen we onze visie verwezenlijken en innovatieve oplossingen ontwikkelen die de norm verleggen.

Bij POWERWATT geloven we in het vermogen om de toekomst vorm te geven. We zijn gedreven om nieuwe horizonten te verkennen en mogelijkheden te creëren die anderen nog niet hebben overwogen. Onze benadering is proactief en visionair, waarbij we streven naar het creëren van duurzame waarde en het verbeteren van de wereld om ons heen. We zijn vastbesloten om de energiemarkt te transformeren en een positieve impact te hebben op zowel het milieu als de samenleving.

Kortom, POWERWATT gaat voorop in de markt door nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en te verkennen, nog voordat ze bedacht zijn. We denken in mogelijkheden en werken nauw samen met verschillende partijen om onze doelen te bereiken. Onze visie is gedreven, proactief en gericht op het creëren van duurzame waarde voor de wereld.

Wij werken samen met o.a.:

Exide
Scholtenergy
Logo Energy Storage NL
Logo PV Groenadvies
Logo LV Trading
Logo Mestral
Logo One2Charge
Logo Stolze
Logo DSG Industrial Energy
Logo WATT4EVER
Logo Sun Steel
Logo Dakvoorzon
Logo Local Green Energy
Logo Pearl-IT
Logo TKI Urban Energy
Logo MTU
Logo POWERWATT GREEN
Logo Smappee
Logo Dijkman Nederland Elektrotechniek BV
Logo Activum Groen Lease
Logo Hoffman DME
Logo HostedEnergy
Logo PVB Nederland
Logo Theuws Techniek
Logo Axiturn
Logo Stibat
× Hoe kan ik je helpen?