+31 (0)85 250 0244 Info@powerwatt.nl

Zonnepanelen en installatie

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Wat is een zonnestroomsysteem?” icon=”caret”]

Het zogenaamde fotovoltaïsche proces dat plaatsvindt in de zonnecellen die in het paneel zitten, converteert zonlicht in elektriciteit. Zonnepanelen of -modules zijn de bouwelementen van een zonnestroomsysteem. Een zonnepaneel bevat meerdere zonnecellen, meestal gemaakt van silicium. Wanneer op de cel licht (zonlicht) valt, ontstaat tussen de voor- en achterkant, die met elkaar zijn verbonden, een spanningsverschil, waardoor een stroom gaat lopen. Omdat de elektriciteit die wordt gegenereerd door een cel relatief gering is (ca. 0,6 V d.c.), worden meerdere cellen met elkaar verbonden en in een zonnepaneel geplaatst, die gelijk waterdicht wordt gemaakt. Vaak worden meerdere panelen ook weer met elkaar verbonden – in serie – om een voldoende hoge spanning te kunnen maken voor de conversie van de gelijkstroomspanning naar wisselspanning.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wat is een netgekoppeld zonnestroomsysteem?” icon=”caret”]

Een netgekoppeld zonnestroomsysteem bestaat uit zonnepanelen en een omvormer, die de gelijkstroom (eigenlijk gelijkspanning) omzet in wisselstroom (wisselspanning), zodat deze in het centrale elektriciteitsnet kan worden ingevoegd. Doordat het systeem de opgewekte elektriciteit teruglevert aan het centrale elektriciteitsnet is geen medium voor opslag nodig, zoals een accu.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Hoe zit het met onderhoud?” icon=”caret”]

Kwalitatief goede panelen hebben veelal een zelfreinigende coating op de glasplaat. Hierdoor zal vervuiling onder invloed van regen van de panelen spoelen. Het is hierbij wel van belang dat de panelen geplaatst zijn onder een bepaalde hellingshoek (minimaal 10 graden). Vervuiling kan lokaal enorm verschillen, bijvoorbeeld als de panelen nabij een drukke autoweg staan opgesteld of bij een meelfabriek.

Het is aan te raden om minimaal eens per jaar de panelen handmatig te (laten) reinigen. Doe dit met water zonder een schoonmaakmiddel. Dit schoonmaakmiddel kan namelijk de rubberen afdichting tussen paneel en frame aantasten.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Hoeveel elektriciteit wekken mijn zonnepanelen op?” icon=”caret”]

Voor een indicatie van de hoeveelheid stroom uit een zonnepaneel geldt voor de regio Amsterdam de volgende stelregel: Het vermogen van het systeem maal 0,90. Hieruit volgt het aantal kiloWatt-uur (kWh) dat per jaar geproduceerd kan worden. In een goed jaar kan de opbrengst hoger liggen en in een minder jaar lager. Een systeem van 2000 Wp zal op jaarbasis circa (2000*0,90) 1800 kWh produceren.

Kijk uw elektriciteitsnota na om na te gaan hoeveel u verbruikt en hoeveel u op wilt wekken met uw panelen.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?” icon=”caret”]

De stroom die uw panelen opwekken komt in uw huisinstallatie terecht, waardoor uw meter minder hard gaat lopen. Dit is afhankelijk van wat er op dat moment wordt opgewekt en op dat moment wordt gebruikt. Het mogelijke elektriciteitsoverschot (bij een kleine installatie beperkt) vloeit in het openbare elektriciteitsnet en wordt in veel gevallen gemeten. Hoe dit gebeurt, hangt af van de meter die u heeft. Een ouderwetse meter met draaischijf doet dit vanzelf. Bij vervanging hiervan is een overschot-registrerende digitale meter mogelijk. Informeer hiernaar bij uw netbeheerder: Wie uw netbeheerder is? Klik op deze link: https://home/innozaam/domains/powerwatt.nl/private_html.energievergelijk.nl/onderwerpen/netbeheerders

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Krijg ik vergoeding voor teruglevering?” icon=”caret”]

Op momenten dat u weinig elektriciteit gebruikt kan het zonnesysteem een overschot aan elektriciteit produceren. Deze stroom levert het huishouden dan aan het elektriciteitsnet. Via de wet is geregeld dat huishoudens een vergoeding krijgen voor die aangeleverde stroom, dat heet de terugleververgoeding.

Energiebedrijven zijn verplicht de eerste 5.000 kWh die een huishouden aanlevert te verrekenen met de afname. Dit heet salderen. Energieleveranciers salderen zelfs een grotere hoeveelheid kWh.

Om te weten hoeveel stroom aan het net is teruggeleverd, heeft u een meter nodig die de teruggeleverde stroom kan registreren. Wanneer u een meter heeft die alleen afname kan registreren, dan kan de netbeheerder de meter te vervangen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf om de ‘salderingsvoorwaarden’ op te vragen.

Heeft u een meter die toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent uw meter uw afname van elektriciteit automatisch met de teruggeleverde elektriciteit. In dat geval mag de meter blijven zitten totdat die niet meer werkt.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wat kost een gemiddeld zonnestroomsysteem?” icon=”caret”]

De prijs van een zonnestroomsysteem is afhankelijk van diverse factoren. Zo is er veel kwaliteitsverschil in panelen en dus ook in de prijs. Ook de draagconstructie kan invloed hebben op het prijsniveau en de eventuele aanpassingen in uw meterkast die moeten worden uitgevoerd. Medio 2013 lag de prijs voor een geïnstalleerd klein systeem op een plat dak rond € 1,60 – € 2,00 / Wp.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wanneer heb ik de aanschaf van mijn PV-systeem terugverdiend?” icon=”caret”]

Dit is van veel factoren afhankelijk, zoals de aanschafprijs van uw PV-systeem, de hoeveelheid energie die u opwekt, de elektriciteitsprijs en eventuele subsidies die u ontvangt.
Naast de kosten voor de aanschaf moet u ook rekening houden met eventuele installatiekosten. Als de elektriciteitsprijs stijgt (zoals de afgelopen 10 jaar), dan zal uw terugverdientijd korter worden. De levensduur van zonnepanelen ligt boven de 25 jaar.
Zonder subsidie kan u uw zonnepanelen tussen de 7-9 jaar terug verdienen.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ik heb zonnepanelen gekocht, kan ik nu de btw terugvragen?” icon=”caret”]

Voor meer informatie over de teruggaaf van btw voor zonnepanelen voor particulieren verwijzen wij naar de website van Hier opgewekt en de informatie van het ministerie van Financiën.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Waar moet ik op letten bij het terugvragen van de betaalde btw?” icon=”caret”]

Veel Amsterdammers die zonnepanelen aanschaffen willen de betaalde btw terugvragen aan de Belastingdienst. In de meeste gevallen regelt de zonneleverancier dit. Als uw leverancier uw BTW-teruggave regelt, moet hij ook namens u een ‘ontheffing van administratieve verplichtingen’ aanvragen in het kader van de kleine ondernemersregeling. Anders loopt u het risico om een forse boete te krijgen van de Belastingdienst. Vraag daarom na bij uw leverancier of hij alles correct voor u uitvoert.

Zie voor meer informatie over de kleine ondernemersregeling de website van de Belastingdienst.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Moet ik de panelen aansluiten op een aparte groep in mijn meterkast?” icon=”caret”]

Tot circa 600 Wp is een aparte groep in de meterkast niet nodig. U kunt de installatie op een bestaande groep aansluiten. Bij een grotere installatie verdient een aparte groep aanbeveling. Of u kunt de aansluiting van uw installatie over meerdere groepen spreiden. Dus bijvoorbeeld bij 2 systemen elk systeem op een andere groep. Raadpleeg hiervoor een installateur.

Tips voor installatie

 • Kijk op de zonatlas om te zien of uw dak geschikt is.
 • De hoogste opbrengst heeft u als de zonnepanelen een hellingshoek hebben van 36 graden, en gericht zijn op het zuiden. Andere oriëntaties zijn ook mogelijk, maar de opbrengst is dan lager. Kijk op de website van Milieu Centraal voor advies op maat over uw situatie:http://home/innozaam/domains/powerwatt.nl/private_html.milieucentraal.nl/thema’s/thema-1/energie-besparen/zonnepanelen/
 • Kies een dakoppervlak zonder schaduw of obstakels zoals een schoorsteen. Denk bij schaduw aan overhangende takken van bomen of een dakrand, en aan hoge gebouwen in de omgeving die door draaiing van de zon schaduw werpen op het dak.
 • Plaats de omvormer dicht bij de panelen, om opbrengstverliezen te beperken.
 • Laat voldoende ventilatieruimte rond panelen en de omvormer, zodat die warmte kwijt kunnen. Hogere temperatuur zorgt voor lagere elektriciteitsopbrengst.
 • De draagconstructie van panelen kan geluid van buiten overdragen, de woning in. Dit voorkomt u door de draagconstructie boven de woningscheidende wanden te laten onderbreken.
 • Ga bij een hellend dak uit van minimaal 1 m2 per zonnepaneel; bij een plat dak moet u rekenen op 2,5 m2 per paneel. Panelen staan op een plat dak namelijk schuin rechtop – extra ruimte is nodig om te voorkomen dat de panelen schaduw op elkaar werpen.
 • Zonnepanelen kunnen ook op de gevel worden geplaatst; of als zonneluifel. De opbrengst is dan wel lager. Informeer bij de installateur.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Hoeveel ruimte neemt 1 kWp zonnepaneelsysteem in op mijn dak?” icon=”caret”]

Zonnepanelen zijn er in verschillende afmetingen en vermogens. Ze variëren van 230 – 300 Wp/paneel. Een 250 Wp-paneel heeft ongeveer de afmeting van 1600 X 1000 mm.

Uitgaande van een poly- of monokristallijn paneel:

 • Voor een schuin dak geldt dat er circa 130 à 140 Wp per vierkante meter geïnstalleerd kan worden. Dus circa 7 à 8 vierkante meter voor 1 kWp.
 • Bij een ‘vlak dak installatie’ moeten de panelen schuin worden gemonteerd (om het licht beter op te vangen) en ook onderling uit elkaar staan in verband met schaduwwerking. Hierdoor kan er per vierkante meter ongeveer 60 Wp geplaatst worden. Voor een vlak dak is dan circa 17 m2 nodig voor 1 kWp. Houd ook rekening met een afstand tot de dakrand in verband met hogere windlasten en daarmee samenhangend ook een zwaardere dakbelasting.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Zijn zonnestroomsystemen betrouwbaar en wat is de levensduur?” icon=”caret”]

Zonnestroomsystemen hebben zich bewezen: ze zijn betrouwbaar, en bovenal hebben ze een technische levensduur van ruim 30 jaar. Op de zonnepanelen zit een vermogensgarantie van 20 tot 25 jaar. Lees de tips bij aanschaf van zonnestroom op de website van Holland Solar (http://home/innozaam/domains/powerwatt.nl/private_html.hollandsolar.nl).

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Hoeveel CO2 bespaar ik met een PV-systeem?” icon=”caret”]

Per opgewekt kilowattuur zal er 0,460 kg CO2 worden vermeden. Dit staat ongeveer gelijk aan de CO2-uitstoot van een benzine-auto na 4 kilometer rijden.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Ik zoek PV-panelen die niet blauw zijn, waar moet ik zijn? Wat is er allemaal op de markt?” icon=”caret”]

Er zijn ook zwarte panelen beschikbaar waarbij de cellen, de folie achter de cellen en het frame geheel zwart zijn. Dit ziet er optisch geheel anders uit. Ook kan er gewerkt worden met anders gekleurde folies (bijvoorbeeld rood). Vaak is het rendement van gekleurde panelen wat lager door de folie, die het rendement drukt. Vraag een aanbieder naar de mogelijkheden

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Welke verschillende typen panelen zijn er?” icon=”caret”]

Monokristallijne silicium (mc-Si) panelen, polykristallijne Silicium (pc-Si) panelen en amorf Silicium panelen zijn de meest voorkomende panelen op dit moment. Het vermogen van de mc-Si en pc-Si panelen varieert van circa 230 Wp tot 300 Wp afhankelijk van de afmetingen van het paneel. Amorf silicium panelen zijn er in diverse uitvoeringen als regulier paneel, maar ook als flexibel laminaat. De vermogens hiervan zijn circa 60 Wp/m2.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Als de zon niet schijnt, doet mijn apparaat het dan ook?” icon=”caret”]

Uw zonnepaneel heeft geen direct zonlicht nodig om te functioneren. Ook als het bewolkt is, of er schijnt diffuus licht, vindt er door de lichtintensiteit omzetting plaats in uw paneel. Als uw zonnepanelen geen stroom leveren (bijvoorbeeld ‘s nachts en bij ernstige bewolking), komt uw energie uit het gewone energienetwerk, net als voor de installatie van het systeem. Als u stroom over heeft van uw systeem vloeit de stroom terug het net in en kan uw buurman deze verbruiken. Via de hoofdmeter wordt deze teruggeleverde energie met u verrekend.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Werkt een zonnestroomsysteem ook als ‘het net uitvalt’?” icon=”caret”]

Nee, een net gekoppeld zonnestroomsysteem werkt niet als het net uitvalt. Zodra het net uitvalt zal de omvormer automatisch uitschakelen, en geen elektriciteit meer aan het centrale elektriciteitsnet leveren. Dit is vooral gedaan om veiligheidsoverwegingen. Bij autonome systemen is dat anders, die zijn er immers juist voor gemaakt om te werken zonder dat ze aan het centrale elektriciteitsnet zijn gekoppeld. Echter, dan is het wel nodig om een opslagsysteem te hebben, zoals accu’s, en een dergelijk systeem is meestal duurder dan een netgekoppeld systeem.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wie geeft onafhankelijk advies over zonnestroom?” icon=”caret”]

Bij brancheorganisatie Holland Solar zijn adviseurs aangesloten die dit als zakelijke dienstverlening doen. Innozaam is een coöperatie die u niet alleen voorziet in informatie voor zonnestroom maar ook andere duurzame en innovatie oplossingen.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

 

Milieu-aspecten van PV

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Hoe zit het met het recyclen van zonnepanelen?” icon=”caret”]

PV Cycle houdt zich bezig met recycling: www.pvcycle.org, recyclingprogramma’s in het kader van ISO norm 14001.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Er wordt gezegd dat PV niet genoeg oplevert, is dat echt zo?” icon=”caret”]

Als er puur energetisch naar PV gekeken wordt, is de terugverdientijd in Nederland nu tussen de 1 en 1,7 jaar. Dat wil zeggen dat in 1 tot 1,7 jaar het zonnepaneel net zoveel energie opgewekt heeft als dat het heeft gekost om te produceren. Daarna blijft het paneel nog zeker 25 jaar energie produceren. Dus er komt veel meer energie uit dan er ooit is ingestopt tijdens productie.

Als er financieel gekeken wordt naar PV is de rekensom op diverse manieren te benaderen. Wat is de afschrijftermijn? Hoe wordt het systeem gefinancierd? Staat het systeem ideaal opgesteld zodat er zo veel mogelijk energie uit zal komen? Al deze factoren hebben invloed op de prijs per kWh die berekend kan worden. Vervolgens wordt deze energieprijs vergeleken met de prijs voor gewone elektriciteit. Maar deze is uiteraard variabel en historisch gezien zal deze alleen maar toenemen. U ziet, een simpele rekensom is niet eenvoudig te maken. Het is nu in ieder geval wel zo dat zonne-energie nog zeker duurder is dan gewone grijze stroom, vandaar dat er ook rijks-, provinciale- en gemeentelijke regelingen zijn. Op termijn zullen de prijzen verder dalen en is er geen subsidie meer nodig.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Zorgen zonnepanelen voor schittering?” icon=”caret”]

Schittering als gevolg van de toepassing van zonnepanelen kan voorkomen. Net als ramen in huizen kunnen ook zonnepanelen schitteren. Eventuele schittering is afhankelijk van waar de panelen staan en waar de waarnemer zich bevindt. Verder zullen de panelen in een vrije opstelling waarschijnlijk vrij vlak (35 graden) worden opgesteld en dan gaat de reflectie dus veelal omhoog, waardoor niemand er last van kan hebben. Er bestaan ook panelen die geen glimmende glasplaat aan de voorzijde hebben, maar een diffuus reflecterend oppervlak.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Normen, wetten en certificaten

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Waar blijft het PV certificatiesysteem?” icon=”caret”]

Brancheorganisatie Holland Solar heeft hier samen met Uneto VNI het initiatief toe genomen en andere partijen zoals BDA, Stichting ISSO en SBR en het AgentschapNL bij weten te betrekken. Het PV certificatiesysteem maakt onderdeel uit van het Masterplan Zonne-Energie waarin de totale kwaliteit van de zonne-energiesector (zonnestroom en zonnewarmte) omhoog wordt gebracht. Het PV-certificatiesysteem is eerst aan de beurt omdat de branche ziet dat een kwaliteitssysteem uitermate belangrijk is om de dienstverlening en systemen te verbeteren voor de eindgebruiker en dit zichtbaar te maken.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Welke NEN-regels moeten allemaal worden nageleefd voor PV?” icon=”caret”]

 • NEN 1010 en onderdeel 7-712 voor wat betreft de elektrotechnische aansluiting
 • NTA 8013:2003 als aanvulling op NEN 1010
 • NEN 6702 en NVN 7250 voor de bevestigingstechniek

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wat is het effect van PV op de EPC bij nieuwbouw of de Energie-index / het Energielabel in de bestaande bouw?” icon=”caret”]

De bijdrage die PV levert aan het verlagen van de EPC of Energie-index is afhankelijk van het type woning (rijtje – hoek – appartement) en van de berekende paneelopbrengst gedeeld door de grootte van uw huis. Gaat u / laat u nieuw bouwen, vraag uw architect of adviseur naar de invloed van PV op de EPC. Bent u bezig met een verbouwing, vraag uw architect of adviseur naar de invloed van PV op de
Energie-index en het Energielabel.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Wat is het keurmerk Zonnekeur?” icon=”caret”]

Zonnekeur is een onafhankelijk keurmerk, voortgekomen uit de behoefte van branche en consument om de sterke toename van het aantal advies- en installatiebedrijven in goede banen te leiden. De sterke toename van, maar vooral het gebrek aan controle op deze bedrijven, heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven slecht renderende systemen opleveren. Teleurgestelde klanten en een negatieve pers hierover hebben de branche de afgelopen jaren geen goed gedaan. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer en weten niet waar ze op moeten letten bij de keuze van een installatiebedrijf. Daarom is dit onafhankelijke keurmerk in het leven is geroepen. Bij een installatiebedrijf dat het keurmerk heeft behaald is een consument verzekerd van een veilige, betrouwbare installatie die produceert wat is beloofd.

Bedrijven die het keurmerk Zonnekeur voeren zijn deskundig, kunnen dat ook aantonen middels behaalde examens, leveren producten die aan alle normen voldoen en geven een goed advies. Installateurs die werken bij een installatiebedrijf met het Zonnekeur-keurmerk hebben het examen zonne-energie installateur behaald alsmede een praktijktoets. De bedrijven staan onder toezicht om regelmatig te controleren of zij het goed blijven doen. De onafhankelijke stichting DEPK houdt toezicht en waarborgt de kwaliteit van leden van het keurmerk.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Titel” icon=”caret”]

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Onderzoek en getallen

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Hoeveel PV is er in Nederland geïnstalleerd?” icon=”caret”]

Momenteel zo’n 260 MW. Het potentieel van zonne-energie in de gebouwde omgeving is praktisch oneindig. Er zijn ontzettend veel geschikte daken en gevels beschikbaar die voorzien zouden kunnen worden van zonnepanelen. Het CBS beschikt over de laatste officiële getallen over de hoeveelheid geïnstalleerd volume. Zie hiervoor http://home/innozaam/domains/powerwatt.nl/private_html.cbs.nl. De organisatie CertiQ registreert alle gecertificeerde duurzame stroom, kijk hiervoor opwww.certiq.nl. En tenslotte houdt PolderPV de actualiteiten goed bij in statistieken en grafieken, zie hiervoor http://home/innozaam/domains/powerwatt.nl/private_html.polderpv.nl.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Voor welke typen zonnecellen wordt nu nog onderzoek verricht?” icon=”caret”]

AMOLF, onderzoeksinstituut van de Foundation for Fundamental Research on matter (FOM), doet onderzoek naar het goedkoper maken van de elektriciteit uit zonnepanelen. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor een brede toepassing van zonne-energie in Nederland. Eén van de manieren om dit te
realiseren is door minder van het dure halfgeleidermateriaal te gebruiken waar de zonnecel
van gemaakt is. In een standaard zonnecel is dit silicium. Dunnere zonnecellen zijn dus nodig.
Het liefst zelfs extreem dun, ongeveer honderd keer zo dun als een mensenhaar. Maar, zodra een zonnecel zo dun wordt, gaat het meeste licht dwars door de cel heen zonder te worden ingevangen. Hierdoor wordt de efficiëntie van de cel erg laag. De uitdaging is daarom: een manier verzinnen waarop we de zonnecel extreem dun kunnen maken, maar wél al het licht vangen. Bij AMOLF wordt uitgebreid onderzocht hoe we dit kunnen doen met nano-structuren.

Daarnaast wordt er ook op de huidige meest voorkomende celtypen zoals monokristallijne silicium (mc-Si), polykristallijne silicium (pc-Si) en amorf silicium onderzoek verricht. En nog diverse technieken die zich nog op laboratoriumniveau of pre-commercieel niveau bevinden, zoals CIS, CIGS, CdTE,dye sensitive cells, organical cells.

[/su_spoiler]
[/su_accordion]

× Hoe kan ik je helpen?