+31 (0)85 250 0244 Info@powerwatt.nl

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN HET BUSINESSMODEL

WAT KAN EEN BATTERIJ VOOR U BETEKENEN:

Als MKB-bedrijf, AGRI , distributie of industrie, heb je vaak een kleinverbruikers aansluiting, ≤ 3x80ampère. Misschien zelfs 1×25 ampère, omdat alleen je lichten branden, je computer of laptop aanstaat, soms meerdere, oh en je koelkast mogen we zeker niet vergeten.

Toch ga je elektrisch rijden en uiteindelijk je collega’s ook en kom je erachter dat je aansluiting niet meer past bij je behoefte. Sterker nog er kan vaak sprake zijn dat je je aansluiting moet verhogen. Met een beetje pech krijg je behoefte aan een grootverbruikers aansluiting. Hier kun je dan > 9mnd op wachten en denk dan ook eens aan alle kosten die hier éénmalig en structureel aan vasthangen.

Eén oplossing is een batterij, hierbij kun je je eigen aansluiting behouden en deze vangt de pieken op. Deze batterij kun je inzetten voor snelladers, of voor meerdere voertuigen tegelijk te laten laden.

Voordeel van deze batterijen is ook, dat als je gaat verhuizen je ze gewoon mee kunt nemen en als je meerdere vestigingen hebt je zelfs uit kunt wisselen als er ergens anders behoefte blijkt.

Een combinatie met zonnepanelen is wenselijk maar niet noodzakelijk.

De batterij wordt vaak ingezet bij, Autodealers, Tankstations, maar ook bij distributiecentra.

POWERWATT levert de PWR-Booster (batterij) ook in combinatie met laadpalen en/of zonnepanelen. Kan het dak het gewicht niet aan, dan bieden we lichtgewicht panelen met een vergelijkbare opbrengst.

Je kunt zelf meer met een batterij. Heb je 500Mwh of meer aan zonnepanelen denk dan eens aan een batterij als businessmodel. De batterij kan dan ingezet worden bijvoorbeeld in combinatie met de FCR en onbalans. 

Wie de kunst van de energiehandel verstaat, maakt van een afrekening een opbrengstpost.

Uw zonnepalen of windmolens winstgevend maken met opslag van energie?

Het belang van energiebesparing is bij veel bedrijven inmiddels een HOT TOPIC. Echter is energiehandel bij veel bedrijven nog niet zo bekend. Natuurlijk is het bekend dat, met opslag van energie, de kosten voor het interne energieverbruik, flink worden gereduceerd. Maar weet u dat grote bedrijven met veel zonnepanelen en sinds kort kleinere windmolens, hier al anders mee om gaan? Uw bedrijf kan dat ook alleen is het belangrijk om te weten welke strategie u wilt gaan toepassen om het beste resultaat te behalen.

Wilt u alleen de energiepieken opvangen binnen uw bedrijf?

  • Met een PWR Booster kunt u al meteen uw:
  • leveringskosten reduceren,
  • netwerkkosten beperken
  • Energiebelasting en heffingen verlagen
 

Wilt u meer uit uw energie opslag systeem halen?

Kies dan voor een Energie Storage System (ESS) met een capaciteit vanaf 1MW of we koppelen kleinere systemen aan elkaar los waar ze in Nederland zich bevinden.

Energie-in/verkoopstrategie

De vraag welke strategie voor energie in/verkoop het beste past bij uw bedrijf is voor iedereen anders. Daarom is het belangrijk om hier onderzoek naar te doen. Om de juiste strategie te bepalen is het belangrijk dat u een antwoord heeft op de volgende vragen:

  • Wat is de bedrijfsstrategie voor de komende jaren?
  • Hoeveel stroom verbruikt het bedrijf en wat blijft over?
  • Welke partijen zijn beschikbaar om mijn energie te verhandelen?
  • Of wil ik gegarandeerd rendement en stel mijn ESS beschikbaar voor de energieleverancier?
  • Welke energieleverancier past dan het beste bij mijn wensen, eisen en energie-strategie

Door de afhankelijkheid van factoren zoals beurstarieven, onbalans maar ook de hoeveelheid opwekking uit duurzame energiebronnen, zijn de energietarieven continue in ontwikkeling en dat brengt kansen, maar ook risico’s met zich mee. Met een goed doordachte strategie kunt u deze kansen optimaal benutten en dekt u risico’s af met risico beperkende maatregelen.

De complexiteit van handelen met energie is dus zeer groot. Het is dus erg belangrijk u met vooraf bepaalde uitgangspunten de juiste keuzes maakt. Ook als dit proces wat langer duurt dan aanvankelijk gedacht.

Eisen die aan een opslagsysteem gesteld worden voor deze markt.

Energie handel

is alleen mogelijk als er een zgn. grootverbruikersaansluiting is. Dit zijn aansluitingen van 3x 80A of meer en vallen dus buiten het bereik van bijna alle privé gebruikers.

Door het hebben van een grootverbruikersaansluiting wordt per (klok) kwartier gemeten wat het energieverbruik is in kilowattuur (kWh) en hoeveel vermogen (kW) er gemiddeld in dat kwartier gebruikt is.

De onbalans in bovenstaande grafiek wordt ook per kwartier gemeten.

Als er in een kwartier dat er een onbalans ontstaat zoveel mogelijk energie geleverd kan worden ziet de hoofdmeter dit en wordt gerapporteerd aan het meetbedrijf. Op deze basis wordt vastgesteld dat er met een hoger tarief afgerekend moet worden voor geleverde energie.

Een opslag systeem dat op deze EPEX/Onbalanshandel wordt ingezet moet in staat zijn gedurende die tijden dat er veel onbalans is met veel vermogen terug te leveren. Uiteraard moet de netaansluiting, in de vorm van de transformator, dat vermogen kunnen verwerken.

Rekenkundig moet de transformator bij installatie van PV- of wind energie gelijk zijn aan:
Pmax Renewable + Pmax Opslag systeem – Pmin eigen verbuik

In de praktijk wordt echter gekeken of het realistisch is dat de volgende stap in netaansluitingsgrootte daadwerkelijk nodig is. De additionele kosten zullen uiteraard in het totale project meegenomen moeten worden. Vaak zal blijken dat het beter is af en toe een prijspiek niet volledig te benutten.

Andere overwegingen
Omdat het opslagsysteem ingezet wordt voor kortstondige opslag volstaat een capaciteit die gelijk is aan de maximale PV-opwek.

Een PV installatie 300kWp en opslag systeem van 300kWh sluiten goed aan. Om voldoende snel te kunnen leveren, wordt een converter geconfigureerd die ook 300kW kan leveren in één uur.  Om vermogensgrenzen niet te overschrijden meet het systeem de PV- en verbruik waardes. Hierdoor wordt voorkomen dat er door de programmaverantwoordelijke een stuurcommando gegeven kan worden dat groter is dan de transformatorcapaciteit toelaat.

Opbrengsten:

De opbrengsten voor opslagsystemen zijn ca. € 85.000,- per jaar voor een systeem van 1MWh op de onbalans markt. Hierbij is dus de opslag capaciteit (kWh) van belang om binnen een kwartier zoveel mogelijk te verkopen. Door het inzetten van eigen PV-energie zal de net-inkoop verminderen en daarmee dus het verdienpotentieel versterken.

We spreken hier over bruto bedragen. Inkoop van energie via de netaansluiting en de kosten van de programmaverantwoordelijke zijn hierin niet verdisconteerd.

FCR – Frequency Containment Reserve – R1

De netfrequentie is belangrijker dan de netspanning, dit omdat er op het gehele elektriciteitsnet vele opwekkers zijn aangesloten. Al deze opwekkers; fossiele centrales, PV- en windinstallaties, waterkrachtcentrales, etc. moeten allemaal op dezelfde frequentie werken. Als de opwekkers niet op dezelfde frequentie werken, gaan er grote stromen lopen tussen de verschillende systemen die leiden tot grote verliezen en mogelijke schade aan de opwekkers en de afnemers.

Figuur 2: Reactie van opslagsystemen op de net frequentie

Als de netfrequentie zeer gering afwijkt (+/- 10mHZ) hoeft er niet bij geregeld te worden. Bij een afwijking van meer of minder dan 10mHz worden snelle gasgeneratoren en belastingen aangestuurd om energie in het elektriciteitsnet te injecteren of juiste te belasten om daarmee weer op 50Hz te komen.

Als de frequentie meer dan 0,2Hz gaat afwijken worden belastingen afgeschakeld. Bij een afwijking van meer dan 0,5Hz worden centrales afgekoppeld. Frequenties die hoger zijn dan 50Hz zijn wel lastiger te controleren.

Omdat opslagsystemen met batterijen snel kunnen reageren worden deze meer en meer ingezet voor het (mede)regelen van de netfrequentie. Batterij systemen kunnen zowel energie aan het lichtnet onttrekken als ook injecteren. Daarvoor worden de systemen op hun halve capaciteit (State of Charge) gehouden zodat er ruimte is om energie op te slaan en om energie te laden.  Tennet betaald hiervoor een vergoeding die gebaseerd is op het vermogen dat geleverd kan worden.

De verschillend EPEX Spot markten zijn:

Day-Ahead-handel

EPEX SPOT biedt Day-Ahead-handel in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Day-Ahead-markten worden geëxploiteerd via een blinde veiling die eenmaal per dag, elke dag van het jaar plaatsvindt. De verhandelde elektriciteit wordt de volgende dag geleverd. Behalve Zwitserland maken alle markten deel uit van de Multi-Regional Coupling (MRC) die zich uitstrekt over 19 markten van Portugal tot Finland en van Groot-Brittannië tot Italië. Alle veilingmarkten van EPEX SPOT draaien op het ETS-handelssysteem, een robuust en betrouwbaar handelsplatform.

Intraday markt

Het Intraday-marktsegment bij EPEX SPOT biedt zowel doorlopende als veilinghandel. Alle continue Intraday-markten draaien op het M7-handelssysteem, de hoogste industriestandaard op het gebied van prestaties. De meest liquide in Europa.

Lokale flexhandel

Om de integratie van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en de betrokkenheid van consumenten en producenten op de energiemarkt te vergroten, ontwikkelt EPEX SPOT lokale flexibiliteitsmarkten. Een neutraal en transparant marktplatform bundelt lokale flexibiliteit. Marktdeelnemers krijgen nieuwe kansen om hun flexibele activa te waarderen, systeembeheerders verkrijgen nieuwe tools om congesties te beheren en de netplanning te optimaliseren.

Inkopen

klanteninformatie is erg belangrijk voor de programmaverantwoordelijke. Hierdoor weet diegene hoeveel en hoe lang de klant vermogen nodig heeft in de komende periode van 24 uur of langer. Door het bieden en kopen ontstaan op deze markten prijzen die, bij intraday, voor de volgende dag de prijzen vastleggen.

Mocht er een afnemer zijn die beloofd heeft energie te gaan gebruiken in een bepaald tijdvak maar dat door bijv. een technische storing niet kan doen, dan ontstaat er een overschot aan energie. Dit te veel aan energie drukt de prijs zodat gebruikers geprikkeld worden om tegen een lagere prijs energie af te nemen. Afhankelijk van productieprocessen kan deze energie dan ingezet worden voor het extra koelen of vriezen in de voedselindustrie of het opstarten van processen die hoge aanloopvermogens nodig hebben. Hierbij wordt vanuit de EPEX, via de programmaverantwoordelijke, kosten in rekening gebracht voor de minder-opbrengsten van de energie in dat tijdvak.

Eisen die aan het inbieden met een groot opslagsysteem gesteld worden voor deze markt:

Het inbieden van systemen op deze markt kan vanaf 1MW beschikbaar vermogen. TenneT laat toe dat meerdere systemen in een cluster worden samengevoegd zodat bijv. 3 systemen met 300kW vermogen als een geheel aangeboden kunnen worden.

Oorspronkelijk moest aangeboden worden in periodes van één week maar deze markt ondergaat momenteel (begin 2020) een aantal veranderingen waardoor nu ingeboden kan worden per dag. Binnenkort ook in periodes van 45 minuten. Dit soort biedingsprocessen wordt geheel geautomatiseerd uitgevoerd door diverse programmaverantwoordelijke partijen.

Omdat het stabiliseren van de netfrequentie van groot belang is, moet de beschikbaarheid van de systemen optimaal zijn. Zonder betrouwbare bronnen is het onmogelijk voor TenneT om binnen Europa hun deel van de stabilisatie goed uit te voeren. Om te kunnen controleren of de systemen daadwerkelijk hun bijdrage aan deze stabilisatie hebben geleverd dienen deze te rapporteren wat er daadwerkelijk aan vermogen geleverd is, wat de (lokaal) gemeten net frequentie was en de exacte tijd was waarop dit gedaan is.

Mocht niet aan de aangedane verplichtingen voldaan kunnen worden door het opslagsysteem, dan kan TenneT een boete opleggen. Indien dit te vaak gebeurd kan het systeem worden uitgesloten van verdere deelname. Het is daarom van belang dat het systeem zo stabiel mogelijk functioneert om altijd aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

× Hoe kan ik je helpen?